Híreink


Egyetemisták, főiskolások!!!

Az elmúlt években nem került kiadásra aktuális foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci folyamatokat áttekintő publikációk sokasága; ezért talán nyugodtan mondhatom, ez a mű hiánypótló. Külön örülök annak, hogy a kötet írói tudományos és nem aktuálpolitikai szempontból közelítik meg a témát. Az a tény, hogy a Szerzők és a Lektorok összesen hét jelentős hazai felsőoktatási intézmény munkatársai, önmagában is alátámasztja a széleskörű megközelítés és feldolgozás igényét.
Ami miatt szeretem ezt a könyvet, mert egyszerre tudományos igényű, ugyanakkor gyakorlatias és realisztikus. Külön öröm számomra, hogy a kötet fölveti azokat a kérdéseket, amik a 21. század munkaerőpiacát foglalkoztatják. A Szerzők nem sablonokban gondolkodnak, hanem olyan kérdésekre keresik a választ, hogy vajon tényleg munkaerőhiány lesz-e - avagy - munkaerő fölösleg alakul ki a robotizáció és digitalizáció eredményeként?
Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik elgondolkodnak a jövő évtizedek közgazdasági, üzleti fejleményeiről, vagy legalábbis azokról a "sejtésekről", amelyek ezen fejleményeket meghatározzák (szerintem most inkább csak sejtéseink vannak. Merthogy olyan világban élünk, ahol még a következő tíz év sem kiszámítható. Abban bízom csak, hogy a robotok nem veszik át a szerepünket, hiszen mi találtuk ki őket...

Prof. dr. Dobák Miklós
egyetemi tanár

Foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiac. Első hallásra talán száraz terminus technicusok. Azonban, ha mélyebben belegondolunk, a munka, a gazdaság, a társadalom hallatlanul izgalmas összefüggésrendszere bontakozik ki előttünk, amely döntően meghatározza az emberek jólétét és jól-létét. A munkaerőpiaci folyamatok megismerése és megértése a kutatóktól, gyakorlati szakemberektől, de a témakörrel ismerkedőktől is racionális közgazdasági gondolkodást és ezzel egyidejűleg társadalmi érzékenységet igényel. Mindezt Magyarországon egy olyan különleges időszakban, amikor történelmileg rendkívül rövid idő alatt - egy nagy válságot is átvészelve - jutottunk el a szocialista tervgazdálkodástól a globális folyamatok által determinált nyílt munkaerőpiacig. Általános munkaerőhiánytól kétszámjegyű munkanélküliségen át egy egészen más tipusú munkaerőhiányig. A kézikönyv szerzői szakszerű pontossággal definiálják és értelmezik, teszik kézzelfoghatóvá e sokrétű témakör összefüggéseit.

dr. Munkácsy Ferenc
főszerkesztő, Munkaügyi Szemle

Saxum Kiadó Cím 1134 Budapest, Dózsa György út 150. Telefon: 06-1-237-06-59 Fax: 06-1-237-06-59
Saxum Kiadó Cím 1134 Budapest, Dózsa György út 150. Telefon: 06-1-237-06-59 Fax: 06-1-237-06-59
Saxum Kiadó Cím 1134 Budapest, Dózsa György út 150. Telefon: 06-1-237-06-59 Fax: 06-1-237-06-59